Cho bé yêu > Bé Nghiên Cứu Khoa Học

Ngày cập nhật: 06/11/2019
UBND TP. Hà Nội vừa thông qua kế hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp từ nay tới 2020 và tầm nhìn tới năm 2030.
Ngày cập nhật: 06/11/2019
Chúng ta luôn tự hỏi: mình có thông minh không? Và trí thông minh là gì? Hay tại sao bạn mình thông ...
Ngày cập nhật: 06/11/2019
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chuẩn bị báo cáo về tình ...
Ngày cập nhật: 07/12/2017
Để góp phần thúc đẩy tiến độ và hoàn thành mục tiêu dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho t...
Ngày cập nhật: 17/11/2017
Theo quy định, giờ dạy là 6 tiếng nhưng hầu như giáo viên mầm non nào cũng luôn chân luôn tay trong ...
Ngày cập nhật: 16/08/2013
Chăm sóc, dạy dỗ các cháu ở bậc mầm non, mẫu giáo là công việc khá cực nhọc. Do thiếu trường, thiếu ...
Ngày cập nhật: 16/05/2013
Báo cáo được trình bày tại Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Mỹ, Chicago, Illinois, ngày 21 tháng 4 năm 2...
Ngày cập nhật: 16/05/2013
Để khám phá phong cách học tập của con bạn có thể quan sát những gì trẻ thích và thích làm nhất tron...