Cho bé yêu > Vui Chơi Giải Trí

Ngày cập nhật: 06/12/2019
Không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức một cách khoa học, dễ hiểu, các bài tập bổ trợ, thí nghiệm trực quan hay trò chơi vận động sáng tạo… cũng là phần quan trọng của bài học để trẻ có thể nhận thức một cách tích cực, hiệu quả
Ngày cập nhật: 04/09/2013
Trong tháng Tư, Trung tâm Bé Thông Minh có tổ chức một chương trình vô cùng thú vị và ý nghĩa dành c...
Ngày cập nhật: 16/05/2013
Nhằm phát triển tư duy logic, tư duy kỹ thuật, khả năng sáng tạo, và sự khéo léo từ đôi bàn tay của ...
Ngày cập nhật: 16/05/2013
Sau những buổi học trên lớp, các bạn nhỏ FasTracKids-Bé Thông Minh đã có cơ hội được vui một ngày tr...