Giới thiệu > Dinh Dưỡng

Thực đơn dinh dưỡng tháng 3 khối nhà trẻ
Từ ngày 03/3/2015 đễn ngày 07/3/2015

CTCPĐT & PT GIÁO DỤC HUDECO

THỰC ĐƠN KHỐI NHÀ TRẺ

TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG

Tuần 1 ( từ ngày 03/3/2015 đễn ngày 07/3/2015)

 

 

 

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

7h45

- 8 h45

Cháo sườn

đậu xanh

 

Sữa chua

Cháo bò

cà chua

 

Nước cam

Cháo gà rau thơm

 

Sữa chua

Cháo thịt

 bí đỏ

 

chuối tiêu

Cháo thịt nạc rau cải

 

Sữa chua

 

Trưa

 

10h 45

-11h 30

 

Cháo cá

Rau cải

 

 

Cháo thịt

 bí xanh

 

Cháo tôm thịt rau thơm

 

Cháo ngan

khoai tây

cà rốt

 

Cháo thịt đậu phụ

 

 

Chiều

14h15

-14h 45

Cháo bò

hầm khoai tây cà rốt

 

Súp gà nấm

 

Cháo thịt hạt sen

 

Cháo tôm thịt

rau thơm

 

Cháo sườn

đậu xanh

16h

Sữa

Growr 1- 3

Sữa

Growr 1- 3

Sữa

Growr 1-3

Sữa

Growr 1- 3

Sữa

Growr 1- 3

 

 

 

CTCPĐT & PT GIÁO DỤC HUDECO

THỰC ĐƠN KHỐI NHÀ TRẺ

TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG

Tuần 2 ( từ ngày 10/3/2015 đễn ngày 14/3/2015)

 

 

 

 

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

7h45

- 8 h45

Cháo thịt

rau cải

 

Sữa chua

Cháo ngan

 rau thơm

 

     Hoa quả

Cháo bò

cà chua

 

 Sữa chua

Cháo gà

cà rốt

 

Hoa quả

Cháo cua rau dền

 

Sữa chua

 

Trưa

 

10h 45

-11h 30

 

Cháo cá

rau cải

 

 

Cháo tôm thịt

Su su

 

Cháo lươn hành răm

 

Cháo cá hành thì là

 

Cháo thịt nấu rau

 

 

Chiều

14h15

-14h 45

 

Cháo bò

bí xanh

 

Súp rau củ

 

Cháo thịt đậu hũ

 

Cháo tim đậu

hà lan

 

Cháo chim     câu đậu xanh

16h

Sữa

Abbot

Sữa

Abbot

Sữa

Abbot

Sữa

Abbot

Sữa

    Abbot

                                                                                                                                                                    

 

CTCPĐT & PT GIÁO DỤC HUDECO

THỰC ĐƠN KHỐI NHÀ TRẺ

TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG

Tuần 3 ( từ ngày 17/3/2015 đễn ngày 21/3/2015)

 

 

 

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

7h45

- 8 h45

Cháo thịt

bí đỏ

 

Sữa chua

Cháo thịt thăn rau ngót

 

Nước cam

Cháo bò

cà chua

 

Cramen

Cháo sườn non

 

Dưa hấu

Cháo ngan rau thơm

 

Sữa chua

 

Trưa

 

10h 45

-11h 30

 

Cháo ngao hành răm

 

 

Cháo cá

hành thì là

 

Cháo lươn

Nấu nấm

 

 

Cháo tôm cải xanh

 

Cháo tôm thịt nạc

su su

 

 

Chiều

14h15

-14h 45

 

Cháo bò

rau thơm

 

Súp gà nấm ngô kem

 

Cháo thịt nấu rau

 

Cháo

Chim câu đậu xanh

 

Cháo gà cà rốt

16h

Sữa

Growr 1- 3

Sữa

Growr 1- 3

Sữa

Growr 1- 3

Sữa

Growr 1- 3

Sữa

Growr1- 3

 

CTCPĐT & PT GIÁO DỤC HUDECO

THỰC ĐƠN KHỐI NHÀ TRẺ

TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG

Tuần 4 ( từ ngày 24/3/2015 đễn ngày 28/3/2015)

 

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

7h45

- 8 h45

Cháo thịt

rau củ

 

Sữa chua

Cháo thịt nạc bí đỏ

 

Nước

chanh leo

Cháo gà khoai tây cà rốt

 

 Cramen

Cháo tôm thịt rau củ

 

 

Dưa hấu

Cháo cua đậu hũ non

 

Sữa chua

 

Trưa

 

10h 45

-11h 30

 

Cháo cá

hành thì là

 

 

Cháo lươn hành răm

 

Cháo tôm thịt rau củ

 

Cháo cua mồng tơi

 

Cháo gà nấm

 

 

 

Chiều

14h15

-14h 45

 

Cháo bò

Cà chua

 

Súp thập cẩm

 

Cháo tim đậu co ve

 

Cháo thịt

 đậu phụ

 

Cháo chim câu đậu xanh

16h

Sữa

Growr 1- 3

Sữa

Growr 1- 3

Sữa

Growr 1- 3

Sữa

Growr 1- 3

Sữa

Growr1- 3

 

CTCPĐT & PT GIÁO DỤC HUDECO

THỰC ĐƠN KHỐI NHÀ TRẺ

TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG

Tuần 5 ( từ ngày 31/3/2015 đễn ngày 04/4/2015)

 

 

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

7h45

- 8 h45

Cháo thịt

rau củ

 

Sữa chua

Cháo thịt

rau ngót

 

Nước

chanh leo

Cháo gà

cà rốt

 

Cramen

Cháo sườn

 

 

Chuối tiêu

Cháo bò cà chua

 

Sữa chua

 

Trưa

 

10h 45

-11h 30

 

Cháo cá

rau cải

 

 

Cháo tôm thịt

Su su

 

Cháo lươn      hành răm

 

Cháo cá hành thì là

 

Cháongan hành tây

 

 

Chiều

14h15

-14h 45

 

Cháo bò

bí xanh

 

Súp gà nấm ngô kem

 

Cháo thịt nạc rau cải

 

Cháo tim đâu co ve

 

Cháo thịt bí đỏ

16h

Sữa

Growr 1- 3

Sữa

Growr 1- 3

Sữa

Growr 1- 3

Sữa

Growr 1- 3

Sữa

Growr 1-3

 

 

                                                                                                                                                                    Người thiết lập

 

 

 

                                                                                                                                                                Đỗ Thị Thanh Huyền

 
Các tin tiếp theo