Giới thiệu > Chương trình học

Ngày cập nhật: 06/12/2019
Mục tiêu giáo dục của Trường Mầm non Hoa Hướng Dương" - Cung cấp một chương trình giáo dục có chất lượng cao. - Hỗ trợ trẻ phát huy tối đa những tiềm năng của mình. - Giúp trẻ tiếp thu kiến thức và tư duy sáng tạo. - Phát huy những năng khiếu, kỹ năng sẵn có ở trẻ. - Trẻ mạnh dạn, tự tin, năng động, sáng tạo, đủ năng lực hội nhập Quốc tế.
Ngày cập nhật: 06/12/2019
Đàn Organ, múa, mỹ thuật, võ, Kidsmart, Aerobic, Kỹ năng sống và đặc biệt các con được học ngoại ngữ...