Giới thiệu > Chương trình học

Ngày cập nhật: 22/03/2017
Đàn Organ, múa, mỹ thuật, võ, Kidsmart, Aerobic, Kỹ năng sống và đặc biệt các con được học ngoại ngữ với giáo viên người nước ngoài
Ngày cập nhật: 21/11/2014
Mục tiêu giáo dục của Trường Mầm non Hoa Hướng Dương" - Cung cấp một chương trình giáo dục có chất l...