Chương trình học > Khối Nhà Trẻ(18 - 36 tháng)

Chương trình học hè 2017 khối NT

CHƯƠNG TRÌNH HÈ KHỐI NHÀ TRẺ

                                                                                   NĂM HỌC 2017 – 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 6

Thứ

Tuần 1+2 tháng 6

Đón trẻ mới , rèn lễ giáo , nề nếp

            ( Từ ngày 05/6 đến 16/6/2017 )

Tuần 3+4 tháng 6

Bé đi học

( Từ ngày 19/6 đến 30/6/2017 )

 

2

 

              Tập thể dục theo nhạc

                               PTVĐ

                 BTPTC: Ồ sao bé không lắc

                 VĐCB  : Nhảy bật tại chỗ

                 TCVĐ  : Nu na nu nống

 

3

Rèn lễ giáo

 Dạy trẻ biết chào cô , người thân

 

 

  HĐTH

Làm quen với bút và giấy

 

4

                         Kỹ năng

                   Bé tập cất ba lô

 

 

LQVH

Truyện : Đôi bạn nhỏ

 

5

                        Rèn lễ giáo

         Bé chơi ngoan cùng các bạn

 

 

Kỹ năng

Bé tập cất đồ chơi đúng nơi quy định

 

6

                          Kỹ năng

          Bé tập xếp hàng khi đi chơi

                                     HĐAN

                   DH : Đi học về

                  VĐTN : Kéo cưa lừa xẻ

 

                                                            CHƯƠNG TRÌNH HÈ KHỐI NHÀ TRẺ

                                                                                        NĂM HỌC 2016 – 2017

KẾ HOẠCH THÁNG 7

Thứ

Tuần 1 + T2 / T7

Bạn mới

(Từ 03/7 – 14/7/2017 )

Tuần 3+T4/T7

Cô và mẹ

( từ 17/7 -  29/7/2017 )

 

Thứ 2

                                   PTVĐ

            BTPTC : Tay em

            VĐCB : Bò theo hướng thẳng

            TCVĐ :  Bắt bướm

PTVĐ        

                  BTPTC : Tập với bóng

                  VĐCB : Ném bóng bằng hai tay

                  TCVĐ : Dung dăng dung dẻ 

 

Thứ 3

NBPB

Tặng bạn đồ chơi màu đỏ

 

 

HĐTH

Tô màu quả bóng

 

Thứ 4

LQVH

Bạn mới

 

 

LQVH

Thơ : Cô và mẹ

 

 

Thứ 5

Kỹ năng

Tên bạn là gì ?

 

 

Kỹ năng

Bé tập lau miệng

 

    Thứ 6

                                 HĐAN

                   DH : Đi chơi với búp bê

                   TCAN : To – nhỏ

 

                                        HĐAN

                     DH : Cháu đi mẫu giáo

                     VĐTN : Chim mẹ chim con

                              CHƯƠNG TRÌNH HÈ KHỐI NHÀ TRẺ -   NĂM HỌC :2017-2018                                                                                                                                                                                                         

                                                                        KẾ HOẠCH THÁNG 8                                                                                                                                                                            

Thứ

T1+T2/T8: Trang phục mùa hè

( Từ 31/7 đến 12/08/2017 )

T3+T4 , T5 /T8 : Nước

( Từ 14 /08 đến 31/08/2017 )

Thứ 2

PTVĐ

               BTPTC: Thật đáng khen

               VĐCB: Nhảy xa

               TC: Lộn cầu vồng

PTTC

                        BTPTC: Thổi nơ

                        VĐCB: Đi trong đường hẹp

                        TCVĐ : Rửa tay

 

Thứ 3

 

 

HĐTH

Xâu vòng

                                     HĐTH

                                Vẽ mưa  rơi

Thứ 4

                               LQVH

Thơ: Mưa

                                      LQVH

Truyện: Thỏ ngoan

Thứ 5

NBTN

Hôm nay bé mặc gì ?

KNS:

Bé tập rửa tay

Thứ 6

HĐÂN

               DH: Trời nắng trời mưa

               NH: Cháu vẽ ông mặt trời

HĐÂN

                   NH: Cho tôi đi làm mưa với .

                   DH : Cùng múa vui